Informácia
X
Obnovili sa nastavenia uložené pri poslednom zobrazení stránky dňa:
Výber podľa systematického zaradenia?
  Výber jazyka:
 • kliknutím zmeníte jazyk, v ktorom sa zobrazujú názvy druhov
 • označenie druhov sa zachová (ich názvy sa preložia)
slovensky česky latinsky
Zoznam podľa abecedy je prepojený so systémom!
Prepojiť
  Prepojenie zoznamov:
 • kliknutím prepojíte abecedný zoznam so systematickým
 • druh vybraný podľa abecedy sa vyhľadá v systéme
 • zabráni označovaniu druhov v systéme
Výber podľa abecedy
slovenskyčeskylatinsky
  Výber jazyka:
 • kliknutím zmeníte jazyk, v ktorom sa zobrazujú názvy druhov
 • označenie druhov sa zachová (ich názvy sa preložia)
  Skúšanie poznávania
 • kliknutím spustíte skúšanie poznávania jednotlivých druhov
 • vyskúšať sa môžete podľa obrázku, zvuku alebo videa
© Roman Ravas; ravas.r@sengym.sk